Dla stron

Jeżeli myślisz o mediacji jako alternatywnej możliwości rozwiązania sporów i chcesz aby twoja sprawa była wprowadzona w naszym specjalistycznym ogólnokrajowym Centrum Mediacji:

 

1. Pobierz Wniosek o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego” rel=”noopener” target=”_blank”>wniosek o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego i wybierz mediatora z naszej listy. Jeżeli strony nie wybiorą Mediatora ale jest zgoda na mediację osobę mediatora wyznacza Prezes Centrum Mediacji z tej samej listy.

2. Zeskanuj wniosek i wyślij na adres: mediacje@kidr.pl lub wersję papierową wniosku wyślij pocztą na: Centrum Mediacyjne przy Krajowej Izbie Doradców Restrukturyzacyjnych ul. Świętego Marcina 29, lok. 8 , Poznań 61-806

3. W ciągu 3 dni skontaktuje się z Tobą mediator, który będzie prowadził mediację. Ustali termin i miejsce spotkania wygodne dla stron.

 

 

Zapraszamy do kontaktu:
Centrum Mediacji przy Krajowej Izbie Doradców Restrukturyzacyjnych
ul. Święty Marcin 29, lok. 8
61-806 Poznań,
Tel 061 307 09 22
Fax 061 666 10 59
e-mail: mediacje@kidr.pl

nr konta „Millennium Bank S.A.: 09 1160 2202 0000 0004 6185 2465”

śledź nasze aktualności na facebook i twitter