Prenumerata

Cena kwartalnika w prenumeracie wynosi jedynie 140 zł brutto rocznie (35 zł za 1 egzemplarz).
W celu zaprenumerowania kwartalnika, prosimy o dokonanie wpłaty w kwocie 140 zł (brutto) i przesłanie mailem na adres prenumerata@kidr.pl:
1. danych do faktury
2. adresu do wysyłki kwartalnika (i faktury)
3. potwierdzenia przelewu

 

Dane do przelewu:
Krajowa Izba Doradców Restrukturyzacyjnych
ul. Elektoralna 12a/94, 00-139 Warszawa
nr rachunku: 06 1160 2202 0000 0003 0562 8684
tytułem: „Prenumerata – Doradca Restrukturyzacyjny – numery od …. do …..”.

Istnieje również możliwość nabycia numerów archiwalnych w cenie 50 zł brutto dokonując opłaty na w/w rachunek i wskazując w tytule przelewu dany numer kwartalnika.