O nas

Centrum Mediacji przy Krajowej Izbie Doradców Restrukturyzacyjnych powstało z uwagi na rosnące potrzeby związane z prowadzeniem postępowań mediacyjnych z udziałem specjalistów w zakresie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

 

Wszyscy Mediatorzy wpisani na listę prowadzoną przez Centrum posiadają licencje doradcy restrukturyzacyjnego nadaną przez Ministra Sprawiedliwości i uprawniającą do wykonywania czynności Syndyka w postępowaniu upadłościowym oraz Nadzorcy i Zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

 

Na listę Mediatorów wpisani są wyłącznie eksperci z udokumentowanym wieloletnim doświadczeniem zawodowymi którzy zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego w Centrum Mediacji aktów prawa wewnętrznego w tym Statutu i Regulaminów.

 

Działanie Centrum Mediacji ma zasięg ogólnokrajowy.

 

 

Zapraszamy do kontaktu:
Centrum Mediacji przy Krajowej Izbie Doradców Restrukturyzacyjnych
ul. Święty Marcin 29, lok. 8
61-806 Poznań,
Tel 061 307 09 22
Fax 061 666 10 59
e-mail: mediacje@kidr.pl

śledź nasze aktualności na facebook i twitter