Dla Mediatorów Centrum

Mediatorem wpisanym na listę prowadzoną przez Centrum Mediacji przy Krajowej Izbie Doradców Restrukturyzacyjnych może być członek Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych który:

 

  • legitymuje się certyfikatem ukończenia co najmniej 50 godzin szkolenia z zakresu mediacji prowadzonej przez podmiot honorowany przez Centrum Mediacyjne
    lub
  • legitymuje się dyplomem ukończenia uniwersyteckich studiów podyplomowych z zakresu mediacji
    lub
  • jest wpisany na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesów Sądów Okręgowych.

 

Wpisu na listę mediatorów prowadzoną przez Centrum dokonuje Prezes Centrum na wniosek zainteresowanego kandydata. Więcej szczegółów dostępne jest w statucie lub w regulaminie centrum.

 

Zapraszamy do kontaktu:
Centrum Mediacji przy Krajowej Izbie Doradców Restrukturyzacyjnych
ul. Święty Marcin 29, lok. 8
61-806 Poznań,
Tel 061 307 09 22
Fax 061 666 10 59
e-mail: mediacje@kidr.pl

śledź nasze aktualności na facebook i twitter