Kontakt

Krajowa Izba Doradców Restrukturyzacyjnych

Siedziba w Warszawie:

ul. Elektoralna 12a/94
00-139 Warszawa
e-mail: kidr@kidr.pl
tel. + 48 81 479-45-53
fax + 48 22 100-50-52

Adres do korespondencji:

ul. Pogodna 36/11
20-337 Lublin

Dane rejestrowe:

KRS 0000348299
REGON 142235701
NIP 522-29-43-414

Centrum Mediacji:

ul. Święty Marcin 29, lok. 8
61-806 Poznań
email: mediacje@kidr.pl
tel. 061 307 09 22
fax 061 666 10 59

Rachunki bankowe:

Składki członkowskie i pozostałe tytuły płatności:
95 1160 2202 0000 0001 5748 4414
Kwartalnik Doradca Restrukturyzacyjny:
06 1160 2202 0000 0003 0562 8684
Szkolenia i Konferencje organizowane przez Izbę:
95 1160 2202 0000 0003 0562 8828
Centrum Mediacji:
09 1160 2202 0000 0004 6185 2465